De Studie & Vereniging

De T.F.L.S.

De T.F.L.S. is de studievereniging van de bachelor opleiding Religiewetenschappen en de masteropleiding Theology and Religious Studies. De afkorting T.F.L.S. staat voor Theologische Faculteit der Leidsche Studenten. De vereniging organiseert activiteiten voor alle studenten, docenten en medewerkers van het LUCSoR, Leiden University Centre for the Study of Religion.

De vereniging is toegankelijk voor alle studenten van de bachelor en de master, en voor de docenten en medewerkers. Maandelijkse activiteiten van de T.F.L.S. zijn de borrel in L’Èsperance en het Koffie-Thee-Taart-Uurtje in de koffiekamer van de Matthias de Vrieshof. Verdere activiteiten zijn uitstapjes, lezingen, singstar avonden, een barbecue en een studiereis.

Niet alleen zijn de activiteiten erg gezellig het zijn ook goede momenten om je medestudenten en docenten beter te leren kennen.

Dit jaar hebben wij als waarde bestuursleden:

  • Praeses:       Anouk Ybema
  • Ab Actis:      Tobias Kingma
  • Quaestor:    Iris van der Sloot
  • Assessor:     Roos Vijgenboom

 

LUCSoR:

http://hum.leiden.edu/lias/lucsor

Het LUCSoR is opgericht in 2014 om meer aandacht te besteden aan het onderzoek van religie als menselijke activiteit. De mission statement van het LUCSoR is als volgt:

Religie is overal. Wie de wereld wil begrijpen moet zich met religie bezighouden. De studie van religie berust op een degelijk fundament van kennis van de ideeën en praktijken die we religies noemen. Mensen hebben religie ontwikkeld om de wereld en hun eigen bestaan te begrijpen, de samenleving te ordenen en het verleden betekenis te verlenen. Context (plaats, tijd) en perspectief (cultuur, individuele zingeving) zijn cruciale voorwaarden voor de manifestaties van religie en haar invloed op individu en samenleving.

 

Het Leiden Religieblog:

http://www.leidenreligieblog.nl/

Op de website van het religieblog staat de volgende beschrijving:

“Het Leiden Religie Blog is een initiatief van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen (LUCSoR). LUCSoR wil met dit weblog op een toegankelijke en onderbouwde wijze een kijk op religie in Nederland geven.

De auteurs van dit blog zijn wetenschappers en deskundigen verbonden aan de Universiteit Leiden. Het Leiden Religie Blog staat voor een onderbouwde kijk op de actualiteit. Daarnaast biedt het een inkijk in het onderzoek dat wordt verricht op het gebied van religie aan de Universiteit Leiden. De auteurs bloggen op persoonlijke titel. Alle bijdragen, zowel artikelen als reacties, worden geacht op persoonlijke titel te zijn geschreven. De auteursrechten op de artikelen blijven berusten bij de auteurs. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen en reacties te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.”

 

Nieuwsbrief:

Elke maand brengt de T.F.L.S.  een nieuwsbrief uit waarin aankomende activiteiten worden aangekondigd, een aantal columns worden geplaatst, en waar nuttige informatie wordt verteld.

 

Contact:

Email:                  tfls@tfls.nl
Facebook:           https://www.facebook.com/pages/Studievereniging-TFLS/124456647607553
Adres:                  Matthias de Vrieshof 1.002

Reageren is niet mogelijk